مادران غریب

این روزها افغانستان روزهای خوبی را پشت سر نگذاشته و ناامنی جزئی از ولایت‌های افغان شده، ناامنی‌ای که باعث شده افغان‌ها فرار از وطن را ترجیح دهند و با تحمل سه روز گرسنگی و تشنگی و گذر از کوه‌های صعب‌العبور، خود را به ایران برسانند تا در امان باشند.

این روزها افغانستان روزهای خوبی را پشت سر نگذاشته و ناامنی جزئی از ولایت‌های افغان شده، ناامنی‌ای که باعث شده افغان‌ها فرار از وطن را ترجیح دهند و با تحمل سه روز گرسنگی و تشنگی و گذر از کوه‌های صعب‌العبور، خود را به ایران برسانند تا در امان باشند.

Radio Eram

FREE
VIEW