ماجرای پرواز بالون جنجالی چین بر فراز آمریکا چه بود؟

یک بالون چینی که طی روزهای گذشته در حریم هوایی آمریکا دیده شد، واکنش‌های بسیاری را به همراه داشت. در این گزارش، به بررسی بالون‌های جاسوسی، تاریخچه به کارگیری آنها و فناوری‌های به کار رفته در این بالون‌ها می‌پردازیم.

یک بالون چینی که طی روزهای گذشته در حریم هوایی آمریکا دیده شد، واکنش‌های بسیاری را به همراه داشت. در این گزارش، به بررسی بالون‌های جاسوسی، تاریخچه به کارگیری آنها و فناوری‌های به کار رفته در این بالون‌ها می‌پردازیم.

Radio Eram

FREE
VIEW