ماجرای سنگ‌هایی که برق تولید می‌کنند چیست؟

به تازگی فیلمی در فضای مجازی منتشر شده است که در آن ادعا می‌شود سنگ‌هایی در کنگو کشف شده‌ که برق تولید می‌کنند اما آیا این فیلم حقیقت دارد؟

به تازگی فیلمی در فضای مجازی منتشر شده است که در آن ادعا می‌شود سنگ‌هایی در کنگو کشف شده‌ که برق تولید می‌کنند اما آیا این فیلم حقیقت دارد؟

Radio Eram

FREE
VIEW