ماجرای دانشگاه آزاد تهران شمال؛ زخمی که بر صورت نشست، ترسی که فرو ریخت

در حالی که مسئولان دانشگاه آزاد تهران شمال تلویحا دانشجویان معترض را به ایجاد درگیری در این دانشگاه متهم کرده اند، یک دانشجو شرحی از ماجرای این دانشگاه به رادیوفردا داده است.

در حالی که مسئولان دانشگاه آزاد تهران شمال تلویحا دانشجویان معترض را به ایجاد درگیری در این دانشگاه متهم کرده اند، یک دانشجو شرحی از ماجرای این دانشگاه به رادیوفردا داده است.

Radio Eram

FREE
VIEW