مأموریت جدید برای اعتلای ارکسترهای ملی ایران و سمفونیک تهران/ انتخاب ۱۰ عضو شورای هنری ارکسترها

تهران- ایرنا- مدیر عامل بنیاد رودکی با حکمی اعضای شورای هنری ارکسترهای ملی ایران و سمفونیک تهران را برای دوره جدید با مأموریت اعتلای آنها منصوب کرد.

تهران- ایرنا- مدیر عامل بنیاد رودکی با حکمی اعضای شورای هنری ارکسترهای ملی ایران و سمفونیک تهران را برای دوره جدید با مأموریت اعتلای آنها منصوب کرد.

Radio Eram

FREE
VIEW