مأموران سپاه پیکر رضا حقیقت‌نژاد را از فرودگاه ربودند و به مکان نامعلومی منتقل کردند

بر اساس گزارش‌های دریافتی رادیو فردا، ماموران اطلاعات سپاه روز چهارشنبه پیکر رضا حقیقت‌نژاد، خبرنگار رادیو فردا، را پس از انتقال به ایران ربوده و به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند.

بر اساس گزارش‌های دریافتی رادیو فردا، ماموران اطلاعات سپاه روز چهارشنبه پیکر رضا حقیقت‌نژاد، خبرنگار رادیو فردا، را پس از انتقال به ایران ربوده و به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند.

Radio Eram

FREE
VIEW