لیزرهای سبز رنگی که شب جزایر هاوایی را تسخیر کرد!

چندی پیش شلیک پیاپی نورهای سبز رنگ لیزری در آسمان جزایر هاوایی توجه‌ها را به خود جلب کرد که در ابتدا متعلق به بیگانگان و فرازمینی‌ها دانسته شد، اما ماجرا واقعا چه بود؟

چندی پیش شلیک پیاپی نورهای سبز رنگ لیزری در آسمان جزایر هاوایی توجه‌ها را به خود جلب کرد که در ابتدا متعلق به بیگانگان و فرازمینی‌ها دانسته شد، اما ماجرا واقعا چه بود؟

Radio Eram

FREE
VIEW