لطفا «گوگلی» رفتار کن!

کارمندان گوگل، مدیر عامل این شرکت را برای عرضه زودهنگام ربات هوش مصنوعی گفتگوگر مخصوص خود موسوم به بارد(Bard) مورد انتقاد قرار داده‌اند و آن را به دور از فرهنگ گوگل می‌دانند.

کارمندان گوگل، مدیر عامل این شرکت را برای عرضه زودهنگام ربات هوش مصنوعی گفتگوگر مخصوص خود موسوم به بارد(Bard) مورد انتقاد قرار داده‌اند و آن را به دور از فرهنگ گوگل می‌دانند.

Radio Eram

FREE
VIEW