لزوم احیای هویتهای محلی/ کاهش حس تعلق تهرانی ها به این شهر

لزوم احیای هویتهای محلی/ کاهش حس تعلق تهرانی ها به این شهر رئیس کمیته گردشگری شورای شهر تهران بر لزوم توجه به احیاء هویتهای محلی تاکید کرد. به گزارش ایسنا، حسن خلیل آبادی صبح امروز در جلسه هم اندیشی برگزاری هفته تهران گفت: لازم است که در هفته تهران ابعاد گردشگری پایتخت به مردم معرفی شود. چرا که هم برای مردم و هم برای اهل اهالی علم و فرهنگ محلات مختلف تهران خاطره انگیز است. وی با بیان این که هویت بخشی محلی در تهران باید احیا شود گفت: روزگاری نه چندان دور اهالی محلات برای هم کری می خواندند و بچه نازی آباد ، شوش و غیره بودن یک افتخار محسوب می شد. وی با بیان این که سوابق و اتفاقاتی که در محلات رخ داده باید برای مردم بیان شود، گفت: متاسفانه حس تعلق به تهران بین تهرانی ها کم شده و مردم در این شهر گسترده به صورت مواج زندگی می کنند. بگونه ای که ممکن است یک شهروند تهرانی در محلات مختلفی زندگی کند و این حس تعلق را کاهش می دهد. خلیل آبادی با بیان این که تهران یک پکیج کامل از مردم مختلف ایران با فرهنگ وقومیت های مختلف است، گفت: تهران توسط مردم مهاجر ساخته شده و باید به هویتهای محلی در مکتب ته..

لزوم احیای هویتهای محلی/ کاهش حس تعلق تهرانی ها به این شهر

لزوم احیای هویتهای محلی/ کاهش حس تعلق تهرانی ها به این شهر

رئیس کمیته گردشگری شورای شهر تهران بر لزوم توجه به احیاء هویتهای محلی تاکید کرد.

به گزارش ایسنا، حسن خلیل آبادی صبح امروز در جلسه هم اندیشی برگزاری هفته تهران گفت: لازم است که در هفته تهران ابعاد گردشگری پایتخت به مردم معرفی شود. چرا که هم برای مردم و هم برای اهل اهالی علم و فرهنگ محلات مختلف تهران خاطره انگیز است.

وی با بیان این که هویت بخشی محلی در تهران باید احیا شود گفت: روزگاری نه چندان دور اهالی محلات برای هم کری می خواندند و بچه نازی آباد ، شوش و غیره بودن یک افتخار محسوب می شد.

وی با بیان این که سوابق و اتفاقاتی که در محلات رخ داده باید برای مردم بیان شود، گفت: متاسفانه حس تعلق به تهران بین تهرانی ها کم شده و مردم در این شهر گسترده به صورت مواج زندگی می کنند. بگونه ای که ممکن است یک شهروند تهرانی در محلات مختلفی زندگی کند و این حس تعلق را کاهش می دهد.

خلیل آبادی با بیان این که تهران یک پکیج کامل از مردم مختلف ایران با فرهنگ وقومیت های مختلف است، گفت: تهران توسط مردم مهاجر ساخته شده و باید به هویتهای محلی در مکتب تهران به طور ویژه توجه شود و اگر می خواهیم مکتب تهران جامعیت یابد باید هویت محلی ، تاریخی و مقاصد گردشگری به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد تا حس تعلق به شهر افزایش یابد.

انتهای پیام