لایحه توقف اجرای احکام خلع ید و قلع و قمع ورزشگاه‌ها و سایر تاسیسات و اماکن ورزشی رد شد

لایحه توقف اجرای احکام خلع ید و قلع و قمع ورزشگاه‌ها و سایر تاسیسات و اماکن ورزشی رد شد نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ضمن تشریح جلسه امروز نوبت عصر کمیسیون متبوع خود گفت که در این جلسه لایحه توقف اجرای احکام خلع ید و قلع و قمع ورزشگاه‌ها و سایر تاسیسات و اماکن ورزشی تابع وزارت ورزش و جوانان اعاده شده از شورای نگهبان از سوی اعضای کمیسیون رد شد. حسن نوروزی در گفت و گو با ایسنا در خصوص جلسه امروز نوبت عصر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: در نشست امروز عصر کمیسیون که باحضور معاونان حقوقی و نمایندگانی ازچندین دستگاه و نهاد مربوطه برگزار شد طرح الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی اعاده شده از شورای نگهبان که دارای مجازات‌های بازدارنده بوده، مورد بررسی و سپس اصلاح قرار گرفت. وی افزود: در ادامه نشست لایحه توقف اجرای احکام خلع ید و قلع و قمع ورزشگاه‌ها و سایر تاسیسات و اماکن ورزشی تابع وزارت ورزش و جوانان اعاده شده از شورای نگهبان از سوی اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رد شد. انتهای پیام

لایحه توقف اجرای احکام خلع ید و قلع و قمع ورزشگاه‌ها و سایر تاسیسات و اماکن ورزشی رد شد

لایحه توقف اجرای احکام خلع ید و قلع و قمع ورزشگاه‌ها و سایر تاسیسات و اماکن ورزشی رد شد

نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ضمن تشریح جلسه امروز نوبت عصر کمیسیون متبوع خود گفت که در این جلسه لایحه توقف اجرای احکام خلع ید و قلع و قمع ورزشگاه‌ها و سایر تاسیسات و اماکن ورزشی تابع وزارت ورزش و جوانان اعاده شده از شورای نگهبان از سوی اعضای کمیسیون رد شد.

حسن نوروزی در گفت و گو با ایسنا در خصوص جلسه امروز نوبت عصر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: در نشست امروز عصر کمیسیون که باحضور معاونان حقوقی و نمایندگانی ازچندین دستگاه و نهاد مربوطه برگزار شد طرح الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی اعاده شده از شورای نگهبان که دارای مجازات‌های بازدارنده بوده، مورد بررسی و سپس اصلاح قرار گرفت.

وی افزود: در ادامه نشست لایحه توقف اجرای احکام خلع ید و قلع و قمع ورزشگاه‌ها و سایر تاسیسات و اماکن ورزشی تابع وزارت ورزش و جوانان اعاده شده از شورای نگهبان از سوی اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رد شد.

انتهای پیام