لالایی ها و کارآواهای موسیقی نواحی ثبت و ضبط شود

تهران- ایرنا- داور بخش موسیقی نواحی در شاخه موسیقی جنوب، گفت: زمینه‌های لازم برای ثبت و ضبط لالایی‌ها، کارآواها و دیگر شاخه‌های موسیقی نواحی باید فراهم شود.

تهران- ایرنا- داور بخش موسیقی نواحی در شاخه موسیقی جنوب، گفت: زمینه‌های لازم برای ثبت و ضبط لالایی‌ها، کارآواها و دیگر شاخه‌های موسیقی نواحی باید فراهم شود.

Radio Eram

FREE
VIEW