كاریکاتور هفته

کاریکاتور هفته، روایت رویدادهای هفته به زبان تصویر و طنز است. مانا نیستانی موضوعات روز را برای دویچه وله فارسی با دیدی انتقادی به تصویر می‌کشد.اگرچه چندین روز از دیدار نادین الیویری لوزانو، سفیر سوئیس در ایران از قم می‌گذرد، اما انتقادها به او همچنان دارد. خانم الیویری لوزانو در میانه اعتراضات به حجاب اجباری و در روزهایی که بسیاری از زنان در ایران به دلیل مخالفت با همین اجبار به زندان می‌افتند، مورد شکنجه قرار می‌گیرند و برخی حتی کشته می‌شوند، با سر کردن چادر به قم سفر کرده بود. این موضوع دستمایه مانا نیستانی برای کاریکاتور هفته قرار گرفته است.

کاریکاتور هفته، روایت رویدادهای هفته به زبان تصویر و طنز است. مانا نیستانی موضوعات روز را برای دویچه وله فارسی با دیدی انتقادی به تصویر می‌کشد.اگرچه چندین روز از دیدار نادین الیویری لوزانو، سفیر سوئیس در ایران از قم می‌گذرد، اما انتقادها به او همچنان دارد. خانم الیویری لوزانو در میانه اعتراضات به حجاب اجباری و در روزهایی که بسیاری از زنان در ایران به دلیل مخالفت با همین اجبار به زندان می‌افتند، مورد شکنجه قرار می‌گیرند و برخی حتی کشته می‌شوند، با سر کردن چادر به قم سفر کرده بود. این موضوع دستمایه مانا نیستانی برای کاریکاتور هفته قرار گرفته است.

Radio Eram

FREE
VIEW