قوپوز؛ مادر سازهای آذربایجانی و میراث اصیل ایران از دل تاریخ

گرگان - ایرنا - قوپوز ساز اصیل ایرانی است که از دالان تاریخ عبور کرده و برخی به دلیل قدمت چند هزار ساله، آن را مادر سازهای آذربایجانی می‌دانند به گونه‌ای که در آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، زنجان، همدان، قزوین و هرجایی که تجمعی از ترک‌زبانان شکل گرفته باشد کلمه "ساز" معادل "قوپوز دانسته می‌شود.

گرگان – ایرنا – قوپوز ساز اصیل ایرانی است که از دالان تاریخ عبور کرده و برخی به دلیل قدمت چند هزار ساله، آن را مادر سازهای آذربایجانی می‌دانند به گونه‌ای که در آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، زنجان، همدان، قزوین و هرجایی که تجمعی از ترک‌زبانان شکل گرفته باشد کلمه "ساز" معادل "قوپوز دانسته می‌شود.

Radio Eram

FREE
VIEW