قوانین دو دهه پیش برای توسعه فضاهای مجازی امروز کافی نیست

تهران- ایرنا- دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور تاکید کرد: قوانین و مطالب دو دهه پیش، با سرعت پیشرفت تکنولوژی و توسعه فضاهای مجازی برای این حوزه کافی نیست.

تهران- ایرنا- دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور تاکید کرد: قوانین و مطالب دو دهه پیش، با سرعت پیشرفت تکنولوژی و توسعه فضاهای مجازی برای این حوزه کافی نیست.

Radio Eram

FREE
VIEW