قطار هیدروژنی چین با سرعت ۱۰۰ کیلومتر در ساعت راه‌اندازی شد

چین، قطاری با سرعت ۱۰۰ کیلومتر در ساعت راه‌اندازی کرده است که از هیدروژن به عنوان سوخت استفاده می‌کند.

چین، قطاری با سرعت ۱۰۰ کیلومتر در ساعت راه‌اندازی کرده است که از هیدروژن به عنوان سوخت استفاده می‌کند.

Radio Eram

FREE
VIEW