قسط اول رضایت‌نامه نادری پرداخت شد

قسط اول رضایت‌نامه نادری پرداخت شد قسط اول رضایت‌نامه انتقال محمد نادری از باشگاه به بلژیکی به استقلال پرداخت شد. به گزارش ایسنا، با تلاش مسئولان باشگاه استقلال قسط اول رضایتنامه محمد نادری امروز به حساب باشگاه کورتریک بلژیک واریز شد. در دو هفته اخیر، بحث‌های مختلفی در خصوص رضایت‌نامه محمد نادری از باشگاه بلژیکی به استقلال مطرح شده است که مسئولان باشگاه استقلال مدعی هستند که محمد نادری قبول کرده است که مسئولیت پرداخت این رضایت‌نامه را بر عهده بگیرد. انتهای پیام

قسط اول رضایت‌نامه نادری پرداخت شد

قسط اول رضایت‌نامه نادری پرداخت شد

قسط اول رضایت‌نامه انتقال محمد نادری از باشگاه به بلژیکی به استقلال پرداخت شد.

به گزارش ایسنا، با تلاش مسئولان باشگاه استقلال قسط اول رضایتنامه محمد نادری امروز به حساب باشگاه کورتریک بلژیک واریز شد.

در دو هفته اخیر، بحث‌های مختلفی در خصوص رضایت‌نامه محمد نادری از باشگاه بلژیکی به استقلال مطرح شده است که مسئولان باشگاه استقلال مدعی هستند که محمد نادری قبول کرده است که مسئولیت پرداخت این رضایت‌نامه را بر عهده بگیرد.

انتهای پیام