قرار دادن نمونه جمع‌آوری‌شده روی سطح مریخ توسط استقامت

مریخ نورد استقامت ناسا به تازگی اولین لوله حاوی نمونه جمع‌آوری‌شده از مریخ را روی سطح این سیاره قرار داد. این اقدام، گام مهمی در مسیر مأموریت بازگرداندن نمونه از مریخ به زمین محسوب می‌شود.

مریخ نورد استقامت ناسا به تازگی اولین لوله حاوی نمونه جمع‌آوری‌شده از مریخ را روی سطح این سیاره قرار داد. این اقدام، گام مهمی در مسیر مأموریت بازگرداندن نمونه از مریخ به زمین محسوب می‌شود.

Radio Eram

FREE
VIEW