خانه / صفحه آخر / قاسملو+میرو علی یار+صدای آمریکا+صفحه آخر

قاسملو+میرو علی یار+صدای آمریکا+صفحه آخر

میرو علی یار مسئول روابط عمومی حزب دمکرات کردستان ایران، به صدای آمریکا می گوید محمود احمدی نژاد عضو تیم تأمین ترور دکتر قاسملو در وین بود

همچنین بررسی کنید

روبرو شدن با علیرضا آوایی در هیئت مرگ

گوشه یی از جنایتهای علیرضا آوایی در دهه ۶۰

"
2016

Watch Dragon ball super