قائدی: فقط برای موفقیت استقلال می‌جنگیم

قائدی: فقط برای موفقیت استقلال می‌جنگیم مهاجم استقلال گفت: تمام تلاش‌مان را انجام می‌دهیم و فقط برای موفقیت می‌جنگیم. به گزارش ایسنا، مهدی قائدی پس از پیروزی استقلال مقابل مس رفسنجان، اظهار کرد: به هم تیمی‌هایم خسته نباشید می‌گویم چرا که یک بازی خیلی خوب را از خود نشان دادند. کل بازی در اختیار ما بود و خداراشکر توانستیم دل هواداران را شاد کنیم. او اضافه کرد: ما تمام تلاش‌مان را برای موفقیت استقلال انجام می‌دهیم و فقط برای موفقیت استقلال می‌جنگیم. انتهای پیام

قائدی: فقط برای موفقیت استقلال می‌جنگیم

قائدی: فقط برای موفقیت استقلال می‌جنگیم

مهاجم استقلال گفت: تمام تلاش‌مان را انجام می‌دهیم و فقط برای موفقیت می‌جنگیم.

به گزارش ایسنا، مهدی قائدی پس از پیروزی استقلال مقابل مس رفسنجان، اظهار کرد: به هم تیمی‌هایم خسته نباشید می‌گویم چرا که یک بازی خیلی خوب را از خود نشان دادند. کل بازی در اختیار ما بود و خداراشکر توانستیم دل هواداران را شاد کنیم.

او اضافه کرد: ما تمام تلاش‌مان را برای موفقیت استقلال انجام می‌دهیم و فقط برای موفقیت استقلال می‌جنگیم.

انتهای پیام