فیلمی که نظر دانشمندان را در مورد طراحی توالت‌ها تغییر داده است!

دانشمندان با استفاده از لیزرهای قوی برای آشکار کردن چیزهایی که معمولا نمی‌توانیم ببینیم، نشان داده‌اند که پس از هر بار استفاده از سیفون توالت چگونه آب بیرون می‌پاشد.

دانشمندان با استفاده از لیزرهای قوی برای آشکار کردن چیزهایی که معمولا نمی‌توانیم ببینیم، نشان داده‌اند که پس از هر بار استفاده از سیفون توالت چگونه آب بیرون می‌پاشد.

Radio Eram

FREE
VIEW