فیلمی از آماده‌سازی موشک غول‌پیکر «استارشیپ» برای پرواز آزمایشی

یک ویدیوی جدید و نمایشی نشان می‌دهد که شرکت «اسپیس ایکس» یک بار دیگر موشک غول‌پیکر «استارشیپ» خود را برای پرواز آماده کرده است.

یک ویدیوی جدید و نمایشی نشان می‌دهد که شرکت «اسپیس ایکس» یک بار دیگر موشک غول‌پیکر «استارشیپ» خود را برای پرواز آماده کرده است.

Radio Eram

FREE
VIEW