فوران یک شراره خورشیدی قدرتمند در کلاس X

به تازگی یک شراره خورشیدی بزرگ در کلاس X از خورشید فوران کرد که موجب یک خاموشی موقت رادیویی در آمریکای جنوبی شد.

به تازگی یک شراره خورشیدی بزرگ در کلاس X از خورشید فوران کرد که موجب یک خاموشی موقت رادیویی در آمریکای جنوبی شد.

Radio Eram

FREE
VIEW