فناوری جدید چراغ پورشه شب را به روز تبدیل می‌کند

فناوری نسل بعدی چراغ‌های پورشه با ۱۶۰۰۰ ال‌ای‌دی(LED) شب را به روز تبدیل می‌کند.

فناوری نسل بعدی چراغ‌های پورشه با ۱۶۰۰۰ ال‌ای‌دی(LED) شب را به روز تبدیل می‌کند.

Radio Eram

FREE
VIEW