فناوری‌های یک خودرو آینده‌نگرانه در CES

فناوری‌های مربوط به یک خودروی مفهومی جدید آینده‌نگرانه با سقف گنبدی شیشه‌ای در نمایشگاه CES به نمایش در آمد.

فناوری‌های مربوط به یک خودروی مفهومی جدید آینده‌نگرانه با سقف گنبدی شیشه‌ای در نمایشگاه CES به نمایش در آمد.

Radio Eram

FREE
VIEW