فناوری‌های کشورهای جهان برای مقابله با معضل آلودگی هوا

این روزها آلودگی هوا به اوج خود رسیده است و این امر تاثیر بسیاری بر کیفیت زندگی افراد گذاشته است و حتی زندگی روزمره را برای گروه‌های حساس مختل کرده است. مسؤولان هنگام ظهور آلودگی هوا اقداماتی را انجام می‌دهند اما همیشه انجام برخی کارها همانند اجرای طرح‌های ترافیکی کار ساز نیست و گاهی نیاز به پیروی از علم و فناوری برای مقابله با چنین مشکلاتی وجود دارد. در این خبر به چند راه حل نوین برای مقابله با آلودگی هوا اشاره کرده‌ایم.

این روزها آلودگی هوا به اوج خود رسیده است و این امر تاثیر بسیاری بر کیفیت زندگی افراد گذاشته است و حتی زندگی روزمره را برای گروه‌های حساس مختل کرده است. مسؤولان هنگام ظهور آلودگی هوا اقداماتی را انجام می‌دهند اما همیشه انجام برخی کارها همانند اجرای طرح‌های ترافیکی کار ساز نیست و گاهی نیاز به پیروی از علم و فناوری برای مقابله با چنین مشکلاتی وجود دارد. در این خبر به چند راه حل نوین برای مقابله با آلودگی هوا اشاره کرده‌ایم.

Radio Eram

FREE
VIEW