فضاپیمای “لوسی” فردا از نزدیکی زمین عبور می‌کند

فضاپیمای "لوسی" که ماموریت بررسی سیارک‌های "تروجان" مشتری را بر عهده دارد، فردا از نزدیکی زمین عبور خواهد کرد.

فضاپیمای "لوسی" که ماموریت بررسی سیارک‌های "تروجان" مشتری را بر عهده دارد، فردا از نزدیکی زمین عبور خواهد کرد.

Radio Eram

FREE
VIEW