فضاپیمای “سیگنوس” امروز به “ایستگاه فضایی بین‌المللی” می‌رسد

فضاپیمای خصوصی "سیگنوس"(Cygnus) قرار است امروز چهارشنبه ۹ نوامبر به "ایستگاه فضایی بین‌المللی"(ISS) برسد.

فضاپیمای خصوصی "سیگنوس"(Cygnus) قرار است امروز چهارشنبه ۹ نوامبر به "ایستگاه فضایی بین‌المللی"(ISS) برسد.

Radio Eram

FREE
VIEW