فضاپیمای رباتیک روسی به «ایستگاه فضایی بین‌المللی» رسید

فضاپیمای رباتیک روسی که محموله‌هایی را برای فضانوردان «ایستگاه فضایی بین‌المللی» به همراه داشت، ۱۱ فوریه به این ایستگاه رسید.

فضاپیمای رباتیک روسی که محموله‌هایی را برای فضانوردان «ایستگاه فضایی بین‌المللی» به همراه داشت، ۱۱ فوریه به این ایستگاه رسید.

Radio Eram

FREE
VIEW