فضاپیمای اوریون ناسا به خانه بازگشت

فضاپیمای اوریون ماموریت آرتمیس ۱ در روز ۳۰ دسامبر(۹ دی) به مرکز فضایی کندی ناسا رسید.

فضاپیمای اوریون ماموریت آرتمیس ۱ در روز ۳۰ دسامبر(۹ دی) به مرکز فضایی کندی ناسا رسید.

Radio Eram

FREE
VIEW