فضانورد کهنه‌کار ناسا بازنشسته شد

تام مارشبرن، فضانورد کهنه کار ناسا بازنشسته شده و فعالیت خود را با یک شرکت خصوصی آغاز کرده است.

تام مارشبرن، فضانورد کهنه کار ناسا بازنشسته شده و فعالیت خود را با یک شرکت خصوصی آغاز کرده است.

Radio Eram

FREE
VIEW