فضانورد ناسا در ایستگاه فضایی بین‌المللی رای داد

فضانورد ناسا که در ایستگاه فضایی بین‌المللی حضور دارد، برای انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا رای داد.

فضانورد ناسا که در ایستگاه فضایی بین‌المللی حضور دارد، برای انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا رای داد.

Radio Eram

FREE
VIEW