فضانورد سابق ناسا بار دیگر به سنای آمریکا راه یافت

مارک کلی(Mark Kelly)، فضانورد سابق ناسا بار دیگر به مجلس سنای ایالات متحده آمریکا راه یافت.

مارک کلی(Mark Kelly)، فضانورد سابق ناسا بار دیگر به مجلس سنای ایالات متحده آمریکا راه یافت.

Radio Eram

FREE
VIEW