نماد سایت رادیو ارم

فضانوردان چینی به زمین بازگشتند

فضانوردان ماموریت "شنژو۱۴" پس از پایان ماموریت خود برای تکمیل ایستگاه فضایی چین، به زمین بازگشتند.

خروج از نسخه موبایل