فضانوردان ایستگاه فضایی چطور زمان تحویل سال نو را می‌فهمند؟

هفت فضانورد ایستگاه فضایی بین‌المللی برای آغاز سال ۲۰۲۳ آماده می‌شوند، اما آنها چگونه می‌فهمند که چه زمانی باید فریاد بزنند «سال نو مبارک!»؟

هفت فضانورد ایستگاه فضایی بین‌المللی برای آغاز سال ۲۰۲۳ آماده می‌شوند، اما آنها چگونه می‌فهمند که چه زمانی باید فریاد بزنند «سال نو مبارک!»؟

Radio Eram

FREE
VIEW