«فشار» بر سینماگران حامی ترانه علیدوستی؛ تداوم بازداشت «در سلول انفرادی»

گزارش‌ها حاکی از انتقال ترانه علیدوستی به سلول انفرادی و همچنین فشار بر هنرمندان برای جلوگیری از تجمع آنان مقابل زندان اوین است.

گزارش‌ها حاکی از انتقال ترانه علیدوستی به سلول انفرادی و همچنین فشار بر هنرمندان برای جلوگیری از تجمع آنان مقابل زندان اوین است.

Radio Eram

FREE
VIEW