فریدا؛ ربات نقاش

یک بازوی رباتیک مجهز به هوش مصنوعی با هنرمندان برای خلق آثار هنری همکاری می‌کند. این ربات موسوم به «فریدا»(FRIDA) می‌تواند نقاشی‌هایی را بر اساس ورودی‌های انسانی، عکس‌ها و موسیقی ایجاد کند.

یک بازوی رباتیک مجهز به هوش مصنوعی با هنرمندان برای خلق آثار هنری همکاری می‌کند. این ربات موسوم به «فریدا»(FRIDA) می‌تواند نقاشی‌هایی را بر اساس ورودی‌های انسانی، عکس‌ها و موسیقی ایجاد کند.

Radio Eram

FREE
VIEW