فریب خودروهای خودران با لیزر و حذف عابران پیاده!

پژوهشگران از امکان فریب خودروهای خودران و حذف عابران پیاده از میدان دید آنها با لیزر خبر می‌دهند و می‌گویند ارتقای نرم افزاری می‌تواند به حل این مشکل کمک کند.

پژوهشگران از امکان فریب خودروهای خودران و حذف عابران پیاده از میدان دید آنها با لیزر خبر می‌دهند و می‌گویند ارتقای نرم افزاری می‌تواند به حل این مشکل کمک کند.

Radio Eram

FREE
VIEW