خانه / صفحه آخر / فریبرز رئیس دانا+ صفحه آخر+ کیانوش سنجری

فریبرز رئیس دانا+ صفحه آخر+ کیانوش سنجری

یکشنبه شب گذشته به درِ خانه ی فریبرز رئیس دانا رفتند و او را احضار کردند. بامداد دوشنبه در محل قرار حاضر شد. بازداشت اش کردند و به زندان اوین اش بردند؛ فعلا تا یکسال دیگر

همچنین بررسی کنید

دروغهای حکومت و دلیل «خودکشی» کاووس سید امامی در زندان

جسد یک استاد دانشگاه دیگر هم در دانشگاه امام صادق پیدا شده بود!

"
2016

Watch Dragon ball super