فرهاد فخرالدینی «هفت اقلیم» را می‌سازد

تهران- ایرنا- دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو- ایران از تازه‌ترین اثر استاد فرهاد فخرالدینی با عنوان هفت اقلیم» خبر داد که مراحل پایانی تولید را می‌گذراند.

تهران- ایرنا- دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو- ایران از تازه‌ترین اثر استاد فرهاد فخرالدینی با عنوان هفت اقلیم» خبر داد که مراحل پایانی تولید را می‌گذراند.

Radio Eram

FREE
VIEW