فرماندار نیویورک دستور ماندن در خانه را تا دست‌کم ۱۳ ژوئن تمدید کرد

اندرو کومو، فرماندار نیویورک، روز پنجشنبه دستور ماندن در خانه برای پیشگیری از گسترش ویروس جدید کرونا در این ایالت را تا دست‌کم ۱۳ ژوئن تمدید کرد. به گزارش نشریه هیل، این تصمیم برای مناطقی از ایالت نیویورک که شرایط خاص تعیین شده را دارند صدق نمی‌کند و آن مناطق می‌توانند اقدام به بازگشایی کنند. از جمله این شرایط می‌توان به روند نزولی موارد بستری و مرگ و میر برای مدت ۱۴ روز، داشتن کمتر از ۲ مورد تازه ابتلای روزانه به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، و داشتن تجهیزات ایمنی برای استفاده کارکنان بخش بهداشت و درمان برای مدت دست کم ۹۰ روز اشاره کرد. آقای کومو در یک فرمان اجرایی گفت که پنج منطقه ایالت نیویورک شرایط خاص تعیین شده را دارا هستند و می‌توانند مرحله نخست بازگشایی را از جمعه آغاز کنند.

اندرو کومو، فرماندار نیویورک، روز پنجشنبه دستور ماندن در خانه برای پیشگیری از گسترش ویروس جدید کرونا در این ایالت را تا دست‌کم ۱۳ ژوئن تمدید کرد. به گزارش نشریه هیل، این تصمیم برای مناطقی از ایالت نیویورک که شرایط خاص تعیین شده را دارند صدق نمی‌کند و آن مناطق می‌توانند اقدام به بازگشایی کنند. از جمله این شرایط می‌توان به روند نزولی موارد بستری و مرگ و میر برای مدت ۱۴ روز، داشتن کمتر از ۲ مورد تازه ابتلای روزانه به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، و داشتن تجهیزات ایمنی برای استفاده کارکنان بخش بهداشت و درمان برای مدت دست کم ۹۰ روز اشاره کرد. آقای کومو در یک فرمان اجرایی گفت که پنج منطقه ایالت نیویورک شرایط خاص تعیین شده را دارا هستند و می‌توانند مرحله نخست بازگشایی را از جمعه آغاز کنند.

Radio Eram

FREE
VIEW