فرصت‌های رصدی سیاره زهره در آسمان سال ۲۰۲۳

به نظر می‌رسد سال جدید میلادی سالی استثنایی برای تماشای دومین سیاره نزدیک به خورشید یعنی سیاره زهره باشد.

به نظر می‌رسد سال جدید میلادی سالی استثنایی برای تماشای دومین سیاره نزدیک به خورشید یعنی سیاره زهره باشد.

Radio Eram

FREE
VIEW