فرشاد احمدزاده با فولاد تمدید کرد

فرشاد احمدزاده با فولاد تمدید کرد ایسنا/خوزستان وینگر فصل گذشته تیم فولادخوزستان قرارداد خود را برای یک فصل دیگر تمدید کرد. فرشاد احمدزاده که در نیم فصل دوم لیگ نوزدهم به فولاد پیوست، برای لیگ بیستم نیز علی رغم پیشنهادات از باشگاه های دیگر در فولاد ماند. قرارداد این وینگر به مدت یک فصل دیگر با باشگاه فولاد تمدید شد. به گزارش ایسنا، پیش از این نیز لوسیانو پریرا، وحید حیدریه، محمد قاسمی نژاد و محمد آبشک با فولاد تمدید کرده بودند و شروین بزرگ نیز امروز با عقد قراردادی به فولاد پیوست. انتهای پیام

فرشاد احمدزاده با فولاد تمدید کرد

فرشاد احمدزاده با فولاد تمدید کرد

ایسنا/خوزستان وینگر فصل گذشته تیم فولادخوزستان قرارداد خود را برای یک فصل دیگر تمدید کرد.

فرشاد احمدزاده که در نیم فصل دوم لیگ نوزدهم به فولاد پیوست، برای لیگ بیستم نیز علی رغم پیشنهادات از باشگاه های دیگر در فولاد ماند.

قرارداد این وینگر به مدت یک فصل دیگر با باشگاه فولاد تمدید شد.

به گزارش ایسنا، پیش از این نیز لوسیانو پریرا، وحید حیدریه، محمد قاسمی نژاد و محمد آبشک با فولاد تمدید کرده بودند و شروین بزرگ نیز امروز با عقد قراردادی به فولاد پیوست.

انتهای پیام