فرزند مهدی کروبی از شرایط نامناسب جسمانی او در حصر خبر داد

فرزند مهدی کروبی از شرایط نامناسب جسمانی او در حصر خبر داد فرزند مهدی کروبی، یکی از رهبران جنبش سبز ایران که بیش از ۹ سال است در حصر خانگی به‌سرمی‌برد، شرایط جسمانی پدر خود را نامناسب توصیف کرد و نوشت که او به سختی راه می‌رود و دست وی نیز مو برداشته است. محمدتقی کروبی روز جمعه تصویری از آقای کروبی با دست گچ گرفته در شبکه اجتماعی اینستاگرام منتشر کرد و به توصیف شرایط جسمانی وی طی یک ماه و نیم اخیر پرداخت، از زمانی که او «پس از استحمام و در هنگام بيرون آمدن ناگاه بيهوش نقش بر زمين مى‌شود». به گفته او، این اتفاق منجر به بستری شدن یک روزه آقای کروبی منجر شده اما از آن زمان «به سختی چند قدم راه می‌رود» و در روزهای اخیر نیز «دو بار از پله‌ها افتاده» که بار دوم دست او «مو برداشت چند هفته‌ای باید در گچ باشد». مهدی کروبی ۸۲ ساله و از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مناقشه‌انگیز سال ۱۳۸۸ در ایران از زمستان سال ۱۳۸۹ به دستور رهبر جمهوری اسلامی در خانه محصور شده است. آقای کروبی همراه میرحسین موسوی، دیگر نامزد آن انتخابات، نتایج اعلام شده را که به پیروزی محمود احمدی‌نژاد انجامید نپذیرفت و آن را ..

فرزند مهدی کروبی از شرایط نامناسب جسمانی او در حصر خبر داد

فرزند مهدی کروبی، یکی از رهبران جنبش سبز ایران که بیش از ۹ سال است در حصر خانگی به‌سرمی‌برد، شرایط جسمانی پدر خود را نامناسب توصیف کرد و نوشت که او به سختی راه می‌رود و دست وی نیز مو برداشته است.

محمدتقی کروبی روز جمعه تصویری از آقای کروبی با دست گچ گرفته در شبکه اجتماعی اینستاگرام منتشر کرد و به توصیف شرایط جسمانی وی طی یک ماه و نیم اخیر پرداخت، از زمانی که او «پس از استحمام و در هنگام بيرون آمدن ناگاه بيهوش نقش بر زمين مى‌شود».

به گفته او، این اتفاق منجر به بستری شدن یک روزه آقای کروبی منجر شده اما از آن زمان «به سختی چند قدم راه می‌رود» و در روزهای اخیر نیز «دو بار از پله‌ها افتاده» که بار دوم دست او «مو برداشت چند هفته‌ای باید در گچ باشد».

مهدی کروبی ۸۲ ساله و از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مناقشه‌انگیز سال ۱۳۸۸ در ایران از زمستان سال ۱۳۸۹ به دستور رهبر جمهوری اسلامی در خانه محصور شده است.

آقای کروبی همراه میرحسین موسوی، دیگر نامزد آن انتخابات، نتایج اعلام شده را که به پیروزی محمود احمدی‌نژاد انجامید نپذیرفت و آن را حاصل تقلب خواند. انتخابات مورداشاره اعتراضات گسترده حامیان مهدی کروبی و میرحسین موسوی را نیز به دنبال داشت که حکومت ایران با کشتن شماری از معترضان و دستگیری منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی و صدور احکام زندان طولانی آن را سرکوب کرد.

Radio Eram

FREE
VIEW