فراخوان دومین نمایشگاه عکس «ایران من» منتشر شد

تهران- ایرنا- آژانس عکس ایران همزمان با برگزاری سی‌ و نهمین جشنواره بین‌­المللی فیلم کوتاه تهران، فراخوان دومین نمایشگاه و فروشگاه عکس «ایران من» را منتشر کرد.

تهران- ایرنا- آژانس عکس ایران همزمان با برگزاری سی‌ و نهمین جشنواره بین‌­المللی فیلم کوتاه تهران، فراخوان دومین نمایشگاه و فروشگاه عکس «ایران من» را منتشر کرد.

Radio Eram

FREE
VIEW