فاز دوم پروژه «چشم مرکب چین» آغاز شد

فاز دوم پروژه شبکه رادار رصدی اعماق فضای چین با نام «چشم مرکب چین» (China Compound Eye' project) روز سه شنبه در شهر یونیانگ، چونگ کینگ، آغاز شد.

فاز دوم پروژه شبکه رادار رصدی اعماق فضای چین با نام «چشم مرکب چین» (China Compound Eye' project) روز سه شنبه در شهر یونیانگ، چونگ کینگ، آغاز شد.

Radio Eram

FREE
VIEW