فاز اول کارآزمایی بالینی واکسن ماربورگ موفقیت‌آمیز بود

نتایج امیدوارکننده‌ای از اولین کارآزمایی بالینی واکسن آزمایشی ویروس ماربورگ بر انسان منتشر شده است. این اولین واکسن برای این ویروس کشنده است که وارد فاز دوم کارآزمایی بالینی می‌شود.

نتایج امیدوارکننده‌ای از اولین کارآزمایی بالینی واکسن آزمایشی ویروس ماربورگ بر انسان منتشر شده است. این اولین واکسن برای این ویروس کشنده است که وارد فاز دوم کارآزمایی بالینی می‌شود.

Radio Eram

FREE
VIEW