غرب استرالیا هدف توفانی کم سابقه قرار گرفت

بخش انگلیسی صدای آمریکا - توفانی که گفته می شود «هر ده سال یک بار» اتفاق می افتد ده ها هزار نفر را در غرب استرالیا در خاموشی فرو برده است. هنوز گزارشی از تلفات منتشر نشده است. بادهای شدید و باران سنگین طی روز یکشنبه و دوشنبه ساختمان ها را تخریب و درختان را در داخل و حومه شهر «پرت» در استرالیا به زمین انداخت. سرعت باد در بخش هایی از آن ایالت ۱۳۲ کیلومتر در ساعت ثبت شده که از ماه مه سال ۲۰۰۵ سابقه نداشته است. هشدار وضعیت خطرناک آب و هوایی دوشنبه عصر در بخش هایی از آن ایالت لغو شد و بر طبق اطلاعیه اداره هواشناسی غرب استرالیا به ساکنان پرت اطلاع داده شد که دیگر شاهد بادهای شدید بالای ۹۰ کیلومتر نخواهند بود. در اوج توفان برق تا ۶۵ هزار خانه و مغازه قطع شده بود.

بخش انگلیسی صدای آمریکا – توفانی که گفته می شود «هر ده سال یک بار» اتفاق می افتد ده ها هزار نفر را در غرب استرالیا در خاموشی فرو برده است. هنوز گزارشی از تلفات منتشر نشده است. بادهای شدید و باران سنگین طی روز یکشنبه و دوشنبه ساختمان ها را تخریب و درختان را در داخل و حومه شهر «پرت» در استرالیا به زمین انداخت. سرعت باد در بخش هایی از آن ایالت ۱۳۲ کیلومتر در ساعت ثبت شده که از ماه مه سال ۲۰۰۵ سابقه نداشته است. هشدار وضعیت خطرناک آب و هوایی دوشنبه عصر در بخش هایی از آن ایالت لغو شد و بر طبق اطلاعیه اداره هواشناسی غرب استرالیا به ساکنان پرت اطلاع داده شد که دیگر شاهد بادهای شدید بالای ۹۰ کیلومتر نخواهند بود. در اوج توفان برق تا ۶۵ هزار خانه و مغازه قطع شده بود.

Radio Eram

FREE
VIEW