غذا بر رفتار شما تاثیر می‌گذارد

محققان دانشگاه متروپولیتن اوساکا اظهار کردند غذا بر رفتار افراد تاثیر می‌گذارد، حتی اگر افراد از آن آگاه نباشند.

محققان دانشگاه متروپولیتن اوساکا اظهار کردند غذا بر رفتار افراد تاثیر می‌گذارد، حتی اگر افراد از آن آگاه نباشند.

Radio Eram

FREE
VIEW