عکس منتخب هفته – ۱۰ تا ۱۶ آبان‌ماه ۹۹

این گزارش شامل عکس‌های منتخب خبرگزاری ایسنا از رویدادهای خبری یک هفته گذشته (۱۰ تا ۱۶ آبان‌ماه ۱۳۹۹) است.

این گزارش شامل عکس‌های منتخب خبرگزاری ایسنا از رویدادهای خبری یک هفته گذشته (۱۰ تا ۱۶ آبان‌ماه ۱۳۹۹) است.