عکس روز/ گلف آخرالزمانی

عکس روز/ گلف آخرالزمانی خبرگزاری دانشجویان ایران - ایسنا جنگل‌های کالیفرنیا در حال سوختن است و تغییرات آب و هوایی موجب شده است دما به شدت بالا برود و گیاهان خشک شوند. آسمان ناپا دیروز (چهارشنبه) به خاطر دودهای ناشی از این آتش سوزی گسترده به رنگ نارنجی در آمده بود و گلف بازان که خود را برای رقابت های Safeway Open آماده می کردند لحظاتی از گرم کردن خود دست کشیدند و به تماشای آسمان پرداختند. این لحظه را یاکوبسن به ثبت رسانده است. انتهای پیام

عکس روز/ گلف آخرالزمانی

عکس روز/ گلف آخرالزمانی

خبرگزاری دانشجویان ایران – ایسنا

جنگل‌های کالیفرنیا در حال سوختن است و تغییرات آب و هوایی موجب شده است دما به شدت بالا برود و گیاهان خشک شوند. آسمان ناپا دیروز (چهارشنبه) به خاطر دودهای ناشی از این آتش سوزی گسترده به رنگ نارنجی در آمده بود و گلف بازان که خود را برای رقابت های Safeway Open آماده می کردند لحظاتی از گرم کردن خود دست کشیدند و به تماشای آسمان پرداختند. این لحظه را یاکوبسن به ثبت رسانده است.

انتهای پیام